Wonen

armenhuis

1860 - Arm- en weeshuis

Toon streetview

Al in de 18e eeuw bezat de katholieke kerk een ‘arm- en weeshuis’. Deze bleek medio de 19e eeuw zo bouwvallig geworden, dat sloop onvermijdelijk was.

Door enkele royale giften kon het armbestuur in 1860 een goed en degelijk gebouw er voor in de plaats zetten. Het bood plaats aan een twintigtal personen. De verzorging van de bewoners was opgedragen aan een echtpaar, waarvan de man als ‘vader’ werd aangesproken, en de vrouw als ‘moeder’.

Wezen werden in dit nieuwe huis niet meer opgenomen; die werden nu elders in weeshuizen of in pleeggezinnen ondergebracht. Dit tweede armenhuis, waar het armbestuur ook haar vergaderingen had, heeft tot 1928 dienst gedaan. In dat jaar verhuisden de bewoners naar hun nieuwe onderkomen: Huize Sint Jan. Het gebouw bleef tot nu toe – in weliswaar gewijzigde vorm – behouden en herbergde onder meer een supermarkt.
Nu zit er een bloemenshop.

Deze marker komt voor in: