Wonen

Arent Dirckszn Vosstraat

1966 - Kerkstraat/Arent Dirckszn Vosstraat (ca. (1920)

In 1966 besloot de gemeenteraad de Kerkstraat te vernoemen naar pastoor Arent Dirckszn Vos, geboren in 1500 in Den Haag.

Rond 1550 kwam het calvinisme op in de toenmalige Rooms-katholieke Nederlandse provincies.
Omdat calvinisten tegen de verering van beelden waren en tegen de rijkdom van de kerk, ontstond in 1566 de Beeldenstorm, waarbij de inventaris van veel kerken werd vernield. Zo ook in Holland en de parochie van De Lier.

De toenmalige pastoor Arent Dircksz. Vos, priesterbroeder van de Duitse Orde, ging over tot het calvinisme en liet de beelden in de Lierse kerk verbranden, waaronder het beeld van St. Joris, dat al eeuwenlang pelgrims van heinde en verre naar De Lier bracht.
Met hamer en beitel verwijderde hij eerst het zilveren harnas van 10¼ pond, om de rest te gebruiken voor het stoken van zijn bierbrouwketel.

Verder doopte hij de kinderen in de nieuwe religie, leerde hij de mensen Nederlandstalige psalmen zingen, werd het ‘Onze vader’ in het Nederlands gebeden en werden de doden begraven volgens protestantse gebruiken.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog schreef Vos diverse geuzenliederen, waaronder het beroemde ‘Slaet opten trommele’.

Op 10 januari 1567 werd Vos gevangengenomen om vrijgelaten te worden onder voorwaarde dat hij het protestantse geloof niet meer zou uitdragen.
Uiteindelijk heeft hij zich daaraan niet gehouden en is hij doorgegaan met prediken, waarna hij opnieuw werd gevangengenomen en ter dood werd veroordeeld.
Met drie andere voormalige pastoors werd hij op 30 mei 1570 eerst gewurgd en daarna verbrand in Den Haag.
Drie dagen daarvoor waren zij uit hun ambt gezet door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Naast de straatnaam herinnert ook een gebrandschilderd raam aan de noordzijde van de Lierse Dom nog aan de voormalige pastoor en predikant.

Arent Dirckszn. Vos, wacht, met nog drie andere voormalige pastoors, op zijn executie.
(afbeelding uit de collectie van het Museum Kennemerland)

Het gebrandschilderde raam in de Domkerk.