Religie & onderwijs

foto Oude Raadhuis

1562 - Ambachtshuis

Toon streetview

Het ambachtshuis van Naaldwijk heeft een respectabele staat van dienst.
De Hollandse renaissancegevel draagt het jaartal 1688. Dit is in zoverre misleidend dat het slaat op de vernieuwing van de voorgevel door Koning-stadhouder Willem III, niet op de stichting.

In 1562 is het gebouw gesticht dat als ‘gemeenraet- of dinghuys’ fungeerde.
Aan de voorzijde (Marktplein, later Wilhelminaplein) lag de waag, terwijl de achterzijde diende als vierschaar.
De functie van rechthuis was de belangrijkste functie die het pand in de eerste eeuwen van zijn bestaan had.

In de voorgevel is een drietal wapens zichtbaar. Geheel boven het wapen van het geslacht Van Naaldwijk.
Daaronder het wapen van Prins Frederik Hendrik en boven de (vroegere) toegangsdeur het wapen van Willem III.

Het gebouw verloor zijn functie als raadhuis in 1974.
De raadsfracties en de griffie bleven er echter in tot 2011.
In 2015 is het rijksmonument verkocht en geheel opgeknapt door de nieuwe eigenaar.
Sinds 2017 is het in gebruik als winkel.