Religie & onderwijs

Patronaatsgebouw.

1928 - Aloysius Patronaatsgebouw (1955).Collectie: HW Bartholomeus Poeldijk.

Toon streetview

Het Aloysius Patronaatsgebouw was gebouwd in 1928 van de vorige eeuw als opleidingscentrum vanuit de katholieke kerk.
De laagste inschrijver was aannemer Delfgaauw uit Poeldijk met fl. 11.033,00 en hij mocht dus dit gebouw verwezenlijken.
Voor de ingebruikname van het gebouw werden er lessen gegeven in de Openbare school in de Voorstraat.
In deze periode waren er in het Westland nog weinig mogelijkheden om ambachtelijk onderwijs te genieten, de jeugd kon dit alles slechts leren bij een patroon (werkgever).

Onder de vleugels van de plaatselijk kerk ontstonden er aan het begin van de 20e eeuw in vele plaatsen patronaatsgebouwen voor onderricht aan de plaatselijke arbeidersjeugd in ambachtelijke beroepen en algemene educatie. Veelal werden deze lessen s ‘avonds gegeven door plaatselijke werklieden die hun kennis zo over droegen.

In Poeldijk werd op een perceel land van de katholieke kerk gelegen op de hoek van de huidige Jan Olierookstraat en de huidige Verburchlaan een patronaatsgebouw gebouwd met als beschermeling de Heilige Aloysius, patroon van de studerenden jeugd en patroon van de beroepskeuze.

Eind jaren 30 kwam er onder andere door het veranderen van de leerplichtwet een eind aan deze vorm van onderwijs. Van overheidswegen werden er meer ambachtsscholen opgericht voor dagscholing.
Tijdens de 2e wereldoorlog waren er soldaten ingekwartierd, uit deze periode stamt ook de houten loods aan de linkerzijde van het gebouw, voor de bereiding van het eten.

Na de oorlog was het gebouw weer beschikbaar voor de Poeldijkers en werd het een onderkomen voor o.a. de in juli 1945 opgerichte Scouting Poeldijk. Zij hebben daar, tot de verkoop van het gebouw aan de gemeente Monster in 1962, een schitterende locatie gehad.
Verder vond PIUS X en de gymnastiekvereniging Lenig en Snel er een ruimte om te oefenen. En ook door de scholen werd er gebruik gemaakt van de gymzaal onder leiding van o.a. George Hersbach.

Nadat de scouting als laatste gebruiker hun intrek hadden genomen in het Jeugdhuis in de Voorstraat heeft de gemeente het gebouw gekocht, waarna het nog een aantal jaren verhuurd is geweest aan o.a. lasbedrijf Van der Sande (ISIS).
In 1980 verkocht de gemeente het gebouw met gronden aan Bouwbedrijf Van Mierlo die het sloopte en er een viertal woningen bouwde: Verburchlaan 42 t/m 48.

Deze marker komt voor in: