Wonen

Begraafplaats Maasdijk1 1024

1930 - Algemene begraafplaats Maasdijk (1999)Fotograaf: A.F. Morcus

Toon streetview

De Algemene begraafplaats Maasdijk kende een lange aanloop geschiedenis. Reeds is 1923 werd er grond aangekocht, maar pas op 17 juni 1929 nam de gemeenteraad van Naaldwijk het besluit om de begraafplaats aan te leggen en stelde hiervoor een krediet van 11.000 guldens ter beschikking. De naam “begraafplaats” komt voort uit het feit dat het geen kerkhof is. Een kerkhof hoort immers bij een kerkgebouw. Opmerkelijk is daarom dat voor de toegangsweg de naam Kerkhoflaan is gekozen.

Op 20 december 1930 vond de eerste teraardebestelling plaats. Adrianus W. Doorduin, oud 74 jaar werd begraven klasse 3 in graf nummer 1.

De begraafplaats werd uitgebreid in 1958 en in 1998 werd een nieuwe Aula gebouwd ter vervanging van het oorspronkelijke “Baarhuisje”.  Hiertoe werd de eerste steen gelegd door de initiatiefnemer Jac. (Koos) van Staalduinen.  Dankzij deze aula kunnen uitvaartdiensten en condoleanties op de begraafplaats gehouden worden.

De historie van de Algemene begraafplaats Maasdijk is opgetekend door dhr. A.F. Morcus in een boekje getiteld “70 jaar begraven op de Oude en Nieuwe begraafplaats van Maasdijk” (2000)