Wonen

Adrianus en Jacobusgesticht Choorstraat

1910 - Adrianus en Jacobusgesticht (1950)

Het Adrianus en Jacobusgesticht voor rooms-katholieke ouden van dagen stond vroeger ook wel bekend als het armenhuis.
Het werd gebouwd in 1910 aan het pleintje in de Choorstraat waar ook de Andreasschool was gevestigd.

Voor die tijd had het Armbestuur aanvankelijk de beschikking over een vervallen pand aan de Molenstraat.
Vanaf 1864 waren de arme ouden van dagen gehuisvest in een door schenking verkregen woning aan de Choorstraat.
Vanaf 1870 diende het vlak naast de kerk gelegen buiten ‘De Kruijthof’ als zogenoemd armenhuis.

Het gesticht heeft tot 1990 dienst gedaan als huisvesting van katholieke bejaarden.
Nadien is het gebouw door een particuliere huurder geëxploiteerd als pension.
In 1967 is eveneens aan de Choorstraat het inmiddels ook al weer door nieuwbouw vervangen bejaardencentrum ‘De Masemude’ in gebruik genomen.