Weg- & waterwegen

Haven met gemhuis en school1

1910 - De Haven (1930), met links gemeentehuis en school

De Lierse haven was misschien een wat overdreven naam voor iets wat niet meer was dan een insteek van de Lee.
Niettemin is deze haven wel in 1910/1911 als zodanig aangelegd.

De kade naast de Kaaibrug is tegen die tijd te klein geworden voor het toenemende vrachtverkeer per schuit.
De voorkeur van de gemeente voor een nieuwe kade gaat uit naar een locatie buiten de kom van het dorp.
Twee pogingen om daarvoor aan de Kijckerweg percelen aan te kopen lopen echter op niets uit.
De vraagprijs van het ene perceel vindt men te hoog; de eigenaar van het andere perceel wil niet verkopen.

Daarom besluit men de haven toch maar aan te leggen naast het gemeentehuis.

Wel zijn er bezwaren van de Gezondheidscommissie en de schoolinspecteur tegen de aanleg op deze locatie, vanwege de stankoverlast die het in- en uitladen van mest zou geven voor de nabijgelegen openbare school.
De ramen zouden gesloten moeten blijven, wat nadelig was voor de gezondheid van de kinderen.
De hoofdinspecteur van de Volksgezondheid schreef daarom voor dat mest alleen buiten de schooluren mocht worden verwerkt.

De haven was als nieuwe laad- en losplaats direct populair en schippers met alle voorkomende ladingen maakten er dankbaar gebruik van.

Toen eenmaal het goederenvervoer per water was vervangen door het wegvervoer, diende de haven nog slechts voor de pleziervaart en de intocht van Sinterklaas.

De school is afgebroken in 1934; het gemeentehuis in 1976, waarna in 1977 op deze plek een eerste versie van de Bleijenburg-brug werd aangelegd, waarbij tegelijkertijd de haven werd gedempt.

Deze marker komt voor in: