Handel & middenstand

Overheide Choorstraat voor verbouwing

1737 - Logement Overheide (ca. 1900)

Het pand in de Choorstraat, waarin hotel-café-restaurant  Overheijde was gevestigd, kent een lange historie.

Overheijde wordt al genoemd in 1737.
Het is dan een buitenplaats, bewoond door Otto van Cattenburgh.
In de 19e en 20e eeuw is er een logement in gevestigd.
Uitbaters zijn voor zover bekend achtereenvolgens de families Van der Lubbe, Hersbach, Goemans, Van Wissen, Mensing en Van der Elst.

De eerste tuinbouwveilingen in Monster worden gehouden in de gelagkamer van hotel Overheijde.
Als het café te klein wordt om er veiling te houden laat eigenaar Goemans in 1901 speciaal voor dit doel een schuur in de tuin van het hotel neerzetten.

In 1907 wordt Overheijde ingrijpend verbouwd door aannemer Linus Franke. Bij die gelegenheid krijgt het gebouw een nieuwe voorgevel en wordt er een verdieping opgezet.

Overheide Choorstraat na verbouwing

Overheide tuin Choorstraat