Landschap

1-ontginn-staalduin

1870 - Kaart met bosaanplant en rechts pachterswoningen

Toon streetview

Het Staelduin kwam rond 1800 in het bezit van P.J. van Oosthuijze, een vooraanstaand en welgesteld Haags industrieel. Zijn dochter trouwde met baron J.J. van Rijcke­vorsel waardoor het Staelduin en omliggen­de landerijen in het bezit van deze familie kwamen. Het duin werd  gebruikt om er te jagen.
Later  werd er een Jachthuis gebouwd waar de Van Rijckevor­sels een of twee nachten door konden brengen tijdens hun regelmatig voorkomende jachtpartij­en in het duin en omliggende polders.

Rond 1870 werd een groot deel van het duin ingeplant  met snel­groeiende boomsoorten voor de hout­productie. Op deze manier leverde ook het duin geld op en ontstond er een bosgebied, het Staelduinsebos. Om toezicht te houden werd in 1856 tot opzichter aangesteld de heer A.H. de Bruijn uit Rijsenburg, die later de functie van rentmees­ter kreeg.

Het gebied had een beschermde status op grond van de Natuurschoonwet 1928. Het bos was opengesteld voor publiek op vertoon van een wandelkaart.

1-ontginn-staelduin

A.J.A. van Rijckevorsel
Het zuidelijk deel van het Staelduin tot aan het Oranje­kanaal werd door A.J.A. van Rijcke­vorsel afgezand en  in cultuur ge­bracht.  Er werden sloten en vaarten aangelegd en het land werd verkaveld.

Op deze lichte grond werden tuinderijen aangelegd. Voor zijn pachters liet Van Rijckevorsel er zogenaamde “Van Rijckevorselhuisjes” bouwen. Hiervan staan er aan de Van Rijckevorsellaan nog enkele.