Religie & onderwijs

kleuterschool-hervormd

1904 - NH bewaarschool

Toon streetview

Toen tuinder-rentenier Pieter van der Plas in 1903 overleed, bleek een groot deel van zijn aanzienlijk vermogen nagelaten te zijn aan een Lokaal Comité, dat zich ijverde voor de stichting van een School met de Bijbel. Conform zijn wens kon met dit geld een kleuterschool gebouwd worden, inclusief een woning voor de ‘bewaarschooljuffrouw’.

Reeds op 1 september 1904 vond de opening van deze diakonale bewaarschool plaats. Er bestond geen subsidie voor kleuterscholen, dus in de Hervormde kerk werd er zondags met een ‘derde zakje’ gecollecteerd voor de exploitatie van de school. Dit duurde tot 1957, toen de overheid ging subsidiëren.

In 1982 droeg de Hervormde diakonie haar kleuterschool over aan het bestuur van de naastgelegen Pieter van der Plasschool om door te gaan als één basisschool. Sindsdien heeft het gebouw een bestemming als bedrijfspand gekregen.