Kastelen & buitenplaatsen

Grafkelder Herckenrath Grote Geest

1847 - Toegang tot de grafkelder van de familie Herckenrath.

Midden in de wijk De Grote Geest staat een met struiken begroeide heuvel. Daarin bevindt zich een bakstenen gebouwtje. Het is een particuliere grafkelder, die vóór het afgraven van de duinen is aangelegd. De stichter was Leon Herckenrath, destijds burgemeester van Monster en bewoner van de buitenplaats Geebron. Het stichtingsjaar is 1847, zoals te lezen is op de smeedijzeren cijfers boven de deur. Er zijn tussen 1847 en 1906 veertien personen in de grafkelder bijgezet, waarvan dertien leden van de familie Herckenrath. De enige buitenstaander is mevrouw Zuiderwijk, de baker van de familie. Nadat de duingrond in de jaren dertig van de vorige eeuw was afgegraven, bleef de kelder als een verhoging in het landschap achter. Daarna is kelder jarenlang verborgen geweest tussen de kassen die hier stonden. In de jaren negentig van de vorige eeuw is de huidige  woonwijk aangelegd. De grafkelder is gerestaureerd en ingepast in de omgeving. Het gebouwtje is aangemerkt als gemeentelijk monument.

Grafkelder interieur