Landbouw

Ter Heijde afb. 3

De zee was eeuwenlang de bestaansbron voor de inwoners Ter Heijde, het enige kustdorp van de huidige gemeente Westland. Landbouw was onmogelijk. Vanwege het kwetsbare duinengebied verbood het hoogheemraadschap DelflandĀ  de aanleg van akkers. Loslopend vee dat de vegetatie beschadigde was eveneens uit den boze. Dankzij de toenemende vraag naar zeevis in steden zoals Delft, Den Haag en Rotterdam, kende Ter Heijde vanaf de vijftiende eeuw wel een bloeiende visserijbranche. In de zeventiende eeuw kwam de Heijdse visserij in een neerwaartse spiraal terecht. Door het optreden van Duinkerker kapers en Engelse oorlogsschepen nam de onveiligheid op zee toe. Schepen gingen verloren. Jaarlijkse najaarsstormen ondermijnden de duinvoet en veroorzaakten een enorme kustafslag. Talloze huizen stortten in zee. Zandverstuivingen tastten het leefmilieu aan. Uiteindelijk zorgden deze factoren ervoor dat de visserij en de welvaart uit Ter Heijde verdween.

Deze marker komt voor in: