Kastelen & buitenplaatsen

Ouwendijck

ca. 1700 - Buitenplaats Ouwendijck (1880)

Toon streetview

De oudste gegevens over Ouwendijk dateren uit 1530. In dat jaar kwam de hofstede, die op de plaats van de latere buitenplaats Ouwendijk lag, in het bezit van Cornelis Adriaenszoon Persijn doordat hij trouwde met Machteld Coppier van Ouwendijck, die stamde uit een adellijk geslacht. Cornelis noemde zichzelf daarna Persyn van Ouwendijck. Later werd op de plaats van deze adellijke hofstede een buitenplaats gebouwd, die de naam Ouwendijk kreeg.

Hofstede Ouwendijck

ca. 1530 - Hofstede Ouwendijck

 

In 1712 heeft Ouwendijk zijn definitieve vorm van een aanzienlijke buitenplaats. In die tijd lagen er rond het huis in barokke stijl aangelegde tuinen, met bomenlanen en kunstige perken. Ook waren er ten gerieve van de eigenaar een boomgaard en een moestuin. Om het geheel goed te onderhouden had hij een aantal tuinlieden in dienst. Op 6 december 1824 werd Ouwendijk aangekocht door mr. Jacobus Petrus de Fremery, burgemeester en tevens notaris van ‘s-Gravenzande. Huis, tuinen en landerijen besloegen toen een oppervlakte van ongeveer 36 ha. De Fremery overleed op huize Ouwendijk in 1874. Zijn zoon Jacobus, later James genaamd, was een bekend historicus die in het bijzonder de geschiedenis van ‘s-Gravenzande bestudeerde. Hij kwam, hoewel hij in Amerika woonde, geregeld naar ’s-Gravenzande en woonde dan op Ouwendijk.

In 1905 werd het gebouw publiek geveild. Ondanks inspanningen om het historische gebouw, dat bouwkundig nog in goede staat was, voor het nageslacht te behouden werd Ouwendijk in de zomer van het jaar 1984 helaas gesloopt.