Landbouw

Boerderij Oosterlee

1590 - Boerderij Oosterlee (ca 1950)

De boerderij Oosterlee is in 1590 gebouwd door Pieter Franszn. Overschie, grootgrondbezitter in De Lier en burgemeester van Delft.

Het huis had twee trapgevels aan de naar de weg gekeerde zijde.
Het was waarschijnlijk grotendeels bedoeld als buitenplaats, al duidt een oude melkkelder ook op een boerenfunctie.

tekening huize Oosterlee

Al in 1598 werd het huis aan de ambachtsvrouwe van De Lier verkocht, waarmee het een zekere allure kreeg.
In 1749 werd het gedeeltelijk afgebroken.

Tot aan 1947 werd de boerderij bewoond door de familie Keijzer, waarna Willem Poot het bedrijf heeft voortgezet.

Op het terrein stond ook een melkstation van de melkfabriek Hollandia in Vlaardingen, dat bereikbaar was via een korte open vaarverbinding met de Zijde.

Het melkstation Hollandia bij de boerderij.

Vanaf hier werd de verzamelde melk van boeren uit de omgeving met zeilende Westlanders naar de fabriek in Vlaardingen gebracht.
Ook in het dorp De Lier was er een dergelijk melkstation.

In 2003 is de boerderij gesloopt.